شماره حساب و شماره کارت بانکی متعلق به حسین بهنام زاده

مدیرعامل و مالک قصرآرمانی می باشد

توجه !!!!! فقط این شماره کارت وحساب معتبر می باشد

شماره كارت  :  6104337809686858   

شماره حساب : 2427678/87  بانك ملت

 

حساب بانكي ايران( شبا  ) بانك ملت متعلق به حسين بهنام زداه

IR230120000000000242767887

 

لطفا در صورت واريز هر گونه وجه به حساب با شركت تماس حاصل فرمائيد

 

رزرو مستقیم بی واسطه و بدون پرداخت مبلغ اضافی از طرف شما به

 

واسطه ها 

در صورت رزرو قبل از سفر !!!!!!!!!!!

 

برای رزرو با شماره های زیر تماس حاصل نمائید

 

0934-769-54-80 ****  0917-4900-900

 

076-444-600-41 **** 0919-50000-62