راهنمای حمل و نقل

 

شركت هاي حمل و نقل عمومي

رديف

نام شركت

مدير عامل

ش. تلفن همراه

ش. تلفن شركت

1

تاكسيراني كرانه

سيدمحمدرضا سقائي
جواد امیدوار

09347697282
09347682281

4467201
4467202

2

تاكسيراني پارس توسن

فرنوش شافعي
نصرت اله دهکردی

09121392168
09352869379

4423024

3

تاكسيراني رخش

كريم خسروي
بهرام قاسمی

09347694700
09174159811

4421155
4421152

4

تاكسيراني پاييزه

محمد عليخاني
یداله مولایی

9318717
09361936090

4451720
4451700

5

تاكسيراني دالاهو

محسن كتابي
بهروز قادرپور

09188314254
09188314254

4451566
4451577

6

تاكسيراني هلال ماه

محمد قبادی

09347681332

4451947
4451964

7

تاكسيراني پارس

علي خسروي
فرزاد خسروی

09347693801
09347698707

4451913
4451914

8

ميني بوسراني اتوآرمان سير

ابوالقاسم حيدري
جواد ارشدی پور

09347681816
09116397634

4451398

9

ميني بوسراني اتوآرين

ناصر رودخانه اي
ذاکر عباسی

09347699745
09379379849

4445610

 

احتساب نرخ كرايه خودروهاي عمومي

رديف

نوع خودرو

نرخ كرايه

1

تاكسي

محاسبه نرخ با تاكسيمتر

2

هايس

محاسبه نرخ با تاكسيمتر

3

ميني بوس

هر نفر 5000 ريال

 

نقاط پوشش دهي

رديف

نوع خودرو

محدوده پوشش دهي

1

تاكسي تلفني

كليه نقاط جزيره

2

تاكسي خطي

بازار سفين – خيابان كنار فاز A– بازار ونوس –

بازار مرواريد – شهرك صدف – خيابان آذربايجان – خيابان فردوسي – بازار پرديس – بازار مرجان و برعكس

3

هايس

كليه نقاط جزيره

4

ميني بوس

بازار سفين – خيابان كنار فاز A– بازار ونوس – بازار مرواريد – شهرك صدف – خيابان آذربايجان – خيابان فردوسي – بازار پرديس – بازار مرجان و برعكس

شماره تماس مديريت حمل و نقل و ترافيك: امور اداري: تلفن و فكس ٤٤٢٣٩٠٠ امور اجرايي و رسيدگي به شكايات و اشياء گمشده: ٤٤٢٢٧٢٤ و يا تلفن گوياي ١٤١

 

نرخ كرايه خودروهاي عمومي و نحوه محاسبه

رديف

نوع خودرو

نرخ و نحوه محاسبه

1

تاكسي تلفني

·        ورودي اوليه لحاظ شده در تاكسيمتر

1.      روز (6:00 صبح الي 24:00) : 000/20 ريال (حداكثر مسافت 2 كيلومتر)

2.      شب (24:00 الي 6:00 صبح): 000/25 ريال (حداكثر مسافت 2 كيلومتر)

3.      از كيلومتر 2 تا كيلومتر 7 به ازاء هر كيلومتر 000/2 ريال و از كيلومتر 7 به بعد به ازاء هر كيلومتر 200/2 ريال و به ازاء هر دقيقه توقف 200/2 ريال محاسبه مي گردد.

2

تاكسي خطي

·        ورودي اوليه لحاظ شده در تاكسيمتر

1. روز (6:00 صبح الي 24:00): 500/5 ريال (حداكثر مسافت 2 كيلومتر)

2. شب (24:00 الي 6:00 صبح‌) : 875/6 ريال (حداكثر مسافت 2 كيلومتر)

·        از كيلومتر 2 تا كيلومتر 7 به ازاء هر كيلومتر 550 ريال و از كيلومتر 7 به بعد به ازاء هر كيلومتر 600 ريال محاسبه مي گردد.

3

ميني بوس

·        كليه مسيرها هر نفر 000/5 ريال

·        توضيحات

1.به نرخ محاسبه شده كليه مسيرهايي كه به فرودگاه و اراضي غربي جزيره (محدوده پديده شانديز، كشتي يوناني، باغو و كلبه هور) منتهي مي شوند يك نرخ مازاد توسط تاكسيمتر اضافه مي گردد.

2.      چنانچه تاكسي تلفني در حال سرويس دهي بوده و در بين مسير، نفر يا نفراتي پياده شوند، به صورت خودكار به كرايه نهايي 000/5 ريال افزوده مي گردد.

3.نظر به اينكه خودروهاي جديد الورود (تاكسي بيسيم 133) هنوز به تاكسيمتر مجهز نگرديده اند، ليست هايي در خصوص نرخ كرايه تهيه و به مالكين خودروها تحويل داده شده است. (ممهور به مهر شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش)

 

خطوط متعارف ميني بوسراني

1.خط سير شماره 1

·ايستگاه ميرمهنا – فاز Aخيابان كنار – دبستان پسرانه مولوي – بلوار ميرمهنا – ايستگاه گلديس – ايستگاه صدا و سيما – ايستگاه بازار ونوس – ميدان ساحل – ايستگاه بازار مرواريد – ميدان ساحل – ايستگاه بازار پرديس (ضلع جنوبي) – ايستگاه بازار مرجان، ايستگاه پارك دلفين ها و بلعكس

1.      خط سير شماره 2

· ايستگاه پارك دلفين ها – ايستگاه بازار مرجان – ميدان داريوش – خيابان مقابل ويلاهاي پرديس و خانه گستر – ايستگاه بازار پرديس (ضلع شمالي) – ميدان ساحل – ايستگاه بازار مرواريد – ميدان اميركبير – ميدان ساحل – ايستگاه مجتمع بانكها – سازمان منطقه آزاد كيش – بازار فرانسه – اداره پست – ميدان دليران – فاز 5 شهرك صدف خيابان جاجرود – خيابان سفيدرود – خيابان كرمان- خيابان بينالود (مركز خريد فاز 4 صدف) – خيابان الوند – خيابان شريعتي – خيابان عارف – مسجد امام حسن مجتبي (ع) – خيابان آذربايجان – خيابان خرمشهر – خيابان آسمان – ورودي مجتمع الهيه – تقاطع شهربازي – ايستگاه بازار مرواريد – ميدان اميركبير – هتل لاله – هتل صدف – كلينيك پزشكي – بازار بهكيش – ايستگاه بازار مريم – ايستگاه بازار ونوس – ميدان ساحل – ايستگاه بازار مرواريد – ميدان اميركبير – ميدان ساحل –ايستگاه بازار پرديس (ضلع جنوبي) – ايستگاه بازار مرجان، ايستگاه پارك دلفين ها و بالعكس.